Have- og landskabsarkitekt mdl

Vilde haver

Har du overvejet at gøre noget godt for klima og biodiversitet, er der bestemt spændende muligheder i din have eller på større arealer som f.eks. ved boligforeninger eller virksomheder. Det er meget spændende at opleve nye planter, insekter og dyr, som slår sig ned og finder et hjem lige uden for sin dør. Ikke alle ønsker at gå hele vejen og få en totalt vild have, hvor øvrige aktiviteter eller rekreative muligheder er meget begrænsede og hvor vedligeholdelsen kan vise sig at være temmelig uoverskuelig. I mine planer kan jeg integrere vilde områder der passer æstetisk ind havens design, i et omfang som passer dig.

Jeg tager afsæt i områdets potentiale og de givne muligheder for vedligeholdelse så resultatet bliver en succes.

Min vilde have

På en nyerhvervet grund på knap 500 m2 i Mygind, startede jeg i 2020 et forsøg med skovhave og biodiversitet. Baggrunden for dette var min egen interesse i emnet og mulighederne for at skaffe mig egne erfaringer med valg af frø og planter samt vedligeholdelse, som jeg kan dele med andre. Planens design skaber rum i haven og giver, ud over at være en spiselig have til gavn for biodiversitet og klima, muligheder for aktiviteter.

På sigt skal skovhaven suppleres med spiselige flerårige grøntsager efter permakulturprincippet, der er en dyrkningsmetode der tager afsæt i beskyttelse af jord og klima.

Anne Brandt | Have- og landskabsarkitekt mdl. | Smedebakken 7B, Mygind | DK-8544 Mørke | Tlf. 60 89 00 33 | CVR. 27608841