Have- og landskabsarkitekt mdl

Profil

Jeg er uddannet landskabsarkitekt (cand. hort. arch.) i 1994 fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Igennem en årrække har jeg arbejdet med projektering og formidling af grønne områder i forskellige kommunale forvaltninger og efterfølgende som konsulent i Haveselskabet.

I oktober 2008 startede jeg egen tegnestue med projektering af haver og grønne områder.

Jeg samarbejder med Haveselskabet www.Haveselskabet.dk og er medlem af Danske Landskabsarkitekter www.landskabsarkitekter.dk

Efteruddannelse:
Diplomuddannelse i ”Vand i Byer & Grøn vækst, Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier”, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns universitet, 2013.
Diplomuddannelse i ”Health Design – Terapihaver og Haveterapi” fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2010.

Haven 1-2-3 og Permakulturhaven

Haven 1-2-3 er en demonstrations-, inspirations- og forsøgshave.  I haven er der bede med forskellige plantekombinationer, en grøft til opsamling af regnvand samt forskellige trækonstruktioner. Haven er åben nogle gange om året efter nærmere aftale.

I foråret 2020 påbegyndte vi et projekt med permakultur på en knap 500 m2 stor grund i Mygind. Idéen med projektet er at høste erfaringer med dyrkning af frugt og grønt efter permakulturprincipperne til gavn for klimaet og at øge biodiversiteten. Haven er indrettet med æstetik for øje og giver mulighed for øvrig udfoldelse eller aktiviteter. Erfaringerne med permakultur og forøgelse af biodiversitet på lerjord vil kunne anvendes i andre privathaver, parker, boligforeninger og på industriområder.

Samarbejdspartnere

Anlægsgartner og kloakmester Peter Agger, www.peteragger.dk

Fotograf Birger Borgwardt, www.borgwardt.dk

Billedhugger Helle Rask Crawford, www.crawfordhouse.dk

Weibel træpleje – Dan Weibel, www.weibel-traepleje.dk

Anne Brandt | Have- og landskabsarkitekt mdl. | Smedebakken 7B, Mygind | DK-8544 Mørke | Tlf. 60 89 00 33 | CVR. 27608841