Have- og landskabsarkitekt mdl

Regnhaver

Regnvand er en ressource, der med omtanke kan bruges til at skabe spændende og frodige haver til glæde for mennesker, dyr og planter.

Ved at opsamle regnvand så det bliver forsinket på vej til kloakken eller slet ikke belaster kloaksystemet, kan haver spille en vigtig rolle, når det gælder om at undgå oversvømmelser efter heftig regn. Opsamlet regn kan desuden bruges i længerevarende, tørre perioder, der sammen med flere og heftigere skybrud forventes at komme i forbindelse med klimaforandringer.

Læs mere via nedenstående links

http://www.haveselskabet.dk/keywords/ditregnvand

http://www.teknologisk.dk/lokal-afledning-af-regnvand-lar/28273?cms.query=nedsivning+af+regnvand

http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/regnvand-som-ressource.aspx

Plan eksempler

Planeksempel

Planeksempel

Anne Brandt | Have- og landskabsarkitekt mdl. | Smedebakken 7B, Mygind | DK-8544 Mørke | Tlf. 60 89 00 33 | CVR. 27608841