Have- og landskabsarkitekt mdl

By og boligområder

Det skal være rart at færdes i vores boligers nærområder og i byens rum. Derfor er gode, oplevelsesrige grønne områder så vigtige. Jeg tilstræber en god dialog med brugere og bygherre samt gennemtænkte løsninger med fokus på den fremtidige drift så projekterne lykkes.

Jeg udfører både overordnede idéoplæg og detaljeret udbudsmateriale i forbindelse med nyanlæg eller renovering.

I forbindelse med planteplaner udarbejder jeg også gerne plejeplaner.

Plan eksempler

Planeksempel

Planeksempel

Anne Brandt | Have- og landskabsarkitekt mdl. | Smedebakken 7B, Mygind | DK-8544 Mørke | Tlf. 60 89 00 33 | CVR. 27608841