Have- og landskabsarkitekt mdl

Landskab og kirkegårde

Jeg kan hjælpe dig med at forbedre naturindholdet i dine nærmeste omgivelser til glæde for miljø, mennesker og dyr.

På baggrund af analyse og idéudvikling kan jeg lave en landskabsplan for dit nærområde, der tager hånd om de eksisterende værdier og skabe nye med henblik på naturindhold og oplevelsesværdi, funktionalitet og æstetik.

I en landskabsplan kan indgå udlægning af nye småbiotoper i landskabet, kobling af spredningskorridorer, udlægning af stier, placering af udsigtspunkter eller fremme af eksisterende værdier ved ændring af pleje.

Jeg kan også hjælpe i forbindelse med planlægning af beplantning ved søer, regnvandsbassiner samt vejplantninger, tilplantning af rundkørsler og lignende.

Plan eksempler

Muslimsk kirkegård

Muslimsk kirkegård

Anne Brandt | Have- og landskabsarkitekt mdl. | Smedebakken 7B, Mygind | DK-8544 Mørke | Tlf. 60 89 00 33 | CVR. 27608841