Have- og landskabsarkitekt mdl

Haven 123

Projektet Haven123 er udsprunget af en idé om at kunne tilbyde arkitekttegnede løsninger til haven, der kan bestilles i en webshop på en nem og hurtig måde og til en fast pris.

Webshoppens produkter tilbydes via et samarbejde mellem mig og andre overvejende små, lokale enkeltmandsvirksomheder. Dette samarbejde skal bidrage til bibeholdelse og gerne udvidelse af lokale virksomheder i landdistrikterne. Projektet er støttet af LAG Djursland og har modtaget tilskud fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Udover emner som staudebede, træ konstruktioner og skulpturer tilbydes der i shoppen rådgivning over mail til mindre individuelle beplantningsspørgsmål.

I tilknytning til projektet er der anlagt en forsøgs- inspirations- og demonstrationshave, hvor du kan se de produkter der er i shoppen. Haven er åben nogle gange om året. Er du interesseret i at se haven, så send gerne en mail, så vil jeg skrive tilbage om hvornår den er åben.

 

Staudebede

Staudebedene er sammensat efter forskellige temaer som f.eks. Præriebedet, Nordisk lys, Det rosa bed og Lys i vandrende skygge.

Hvert staudebed er 1,2×3 m og kan sættes i forlængelse af hinanden, enkelte også ved siden af hinanden. Bedene med de højere stauder kan bruges som rumopdelende element i haven.

Plantetætheden, med ca. 25 stauder i hvert modul, svarer til at bedet er færdigetableret i løbet af ca. 2-3 sæsoner.

Under de enkelte bede kan du læse om bedet egner sig til sol-halvskygge eller halvskygge-skygge og hvilken jordbundstype der er bedst egnet.

Sammen med planterne vil du få tilsendt en planteplan, så du kan se hvordan du skal plante og en planteliste med beskrivelse af de enkelte planter. Af beskrivelsen fremgår også vedligeholdelsesmæssige anbefalinger. Når du har bestilt og indbetalt det beløb der fremgår af fakturaen, vil du modtage det hele med posten.

Staudekombinationerne er under løbende afprøvning og udvikling i forsøgshaven Haven 123, og der vil blive åbnet for salg snarest muligt.

 

Trækonstruktioner

I webshoppen tilbyder vi trækontstruktioner opsat i din have, så du får mindst muligt besvær.

Med hensyn til pergola og højbede kan du vælge et grundmodul og derfra tilvælge ekstra moduler/længder. Du kan også lave vinkler.

Når jeg har modtaget din bestilling, går den videre til tømreren der vil kontakte dig ang. levering og opsætningstidspunkt. Når arbejdet er fuldført vil du modtage en faktura.

Ved opsætning tager priserne afsæt i gode adgangsforhold dvs. en 1,5 m bred sti til trillebør/vogn og en aflæsningsmulighed på max. 100m fra pladsen. Er dine forhold i haven sværere tilgængelige, kan der blive tale om en ekstra omkostning. Tal med tømreren om det.

 

Skulpturer

I shoppen kan du købe bronzeskulpturer til haven, udarbejdet af billedhugger Helle Rask Crawford, der flittigt udstiller i Danmark og i udlandet. Kunstkritiker, Tom Jørgensen skriver:

Hendes skulpturer er ekspressive, dynamiske, sensuelle og humoristiske…det ekspressive udtryk med tydelige spor af fingernes arbejde, den ofte voldsomme dynamik i kompositionen, sensualiteten og det fabulerende indhold i skulpturerne… viser Helle Crawford som den på én gang traditionsbevidste og helt igennem originale kunstner, hun er.

 

Rådgivning via mail

Har du et mindre problem i haven, vil jeg gerne hjælpe dig med rådgivning eller sparring. Send en mail med en beskrivelse af dit problem og vedhæft gerne billeder fra stedet og/eller evt. skitser af det, jeg skal tage stilling til.

Har du spørgsmål af beplantningsmæssig karakter, vil jeg samtidig meget gerne vide lidt om lys- og skyggeforhold samt jordbundsforhold hvis din jord er udpræget sandet eller leret.

Rådgivningen via mail koster 400 kr.

Når du har sendt din mail, vender jeg tilbage med svar om det er en sag der kan løses ud fra de givne oplysninger og med et kontonummer du kan indbetale på. Når du har indbetalt beløbet, vil jeg sende dig en mail med planteforslag, beskrivelse, referencebillede eller andet der kan hjælpe dig.

Anne Brandt | Have- og landskabsarkitekt mdl. | Smedebakken 7B, Mygind | DK-8544 Mørke | Tlf. 60 89 00 33 | CVR. 27608841