Profil

Jeg er uddannet landskabsarkitekt (cand. hort. arch.) i 1994 fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Igennem en årrække har jeg arbejdet med projektering og formidling af grønne områder i forskellige kommunale forvaltninger og efterfølgende som konsulent i Haveselskabet.

I oktober 2008 startede jeg egen tegnestue med projektering af haver og grønne områder. I 2015 udvidede jeg firmaet med webshoppen Haven 1-2-3.

Jeg samarbejder med Haveselskabet www.Haveselskabet.dk og er medlem af Danske Landskabsarkitekter www.landskabsarkitekter.dk

Efteruddannelse:
Diplomuddannelse i ”Vand i Byer & Grøn vækst, Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier”, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns universitet, 2013.
Diplomuddannelse i ”Health Design – Terapihaver og Haveterapi” fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2010.

Se desuden Haven 1-2-3

 

 

Haven 1-2-3

Haven 1-2-3 er en webshop med en tilknyttet demonstrations, inspirations- og forsøgshave. Idéen med webshoppen er at lave færdige arkitekttegnede løsninger til haven, der kan købes til en fast pris på en nem og hurtig måde. Som en del af shoppen kan du få rådgivning over mail til mindre udfordringer i din have. I demonstrationshaven er der bede med forskellige staudekombinationer, en grøft til opsamling af regnvand samt forskellige trækonstruktioner. Haven er åben nogle gange om året efter nærmere aftale. Emnerne i webshoppen udarbejdes i et samarbejde med overvejende lokale virksomheder.

Samarbejdspartnere

Anlægsgartner og kloakmester Peter Agger, www.peteragger.dk

Snedker og tømrermester Knud Doodle, v. Knud Clausen, www.knoodle-inc.dk

Fotograf Birger Borgwardt, www.borgwardt.dk

Billedhugger Helle Rask Crawford, www.crawfordhouse.dk

Savværk v. Niels J. Snitkjær, Bjødstrup, Rønde

Weibel træpleje – Dan Weibel, www.weibel-traepleje.dk